Literatuur

Door ANCA gepubliceerde literatuur

Hoe is de overleving van zo'n resurfacing prothese? Hoe lang kan die ter plaatse blijven?

Bij mannelijke patienten onder 50 jaar zijn de resultaten excellent.

Op 22 jaar na de ingreep, zijn meer dan 92% van de prothesen nog ter plaatse.

Link:

ARTIKEL HIP RESURFACING

Hebben jullie ervaring met een radiografie te beoordelen?

Wij nemen in de ANCA Kliniek van bijna alle patienten een pre- en postoperatieve radiografie.

Deze databank heeft ons in staat gesteld volgende publicatie te bekomen.

Wij hebben een score systeem en classificatie systeem ontwikkeld, die een onervaren chrirug in staat stelt een diagnose te stellen aan de hand van verschillende zones op een radiografie rondom een resurfacing prothese.

Link:

vanderstraeten2019-2

Hoe hebben jullie de normaalwaarden in het bloed bepaald voor metaal ionen bij een resurfacing prothese?

Een wereldwijde richtlijn wordt momenteel gehanteerd voor de normaalwaarden van metaalionen in vol bloed bij resurfacing patiënten. Deze richtlijnen zijn afkomstig van een artikel geschreven aan het ANCA Medisch Centrum.

Link:

AOJ-2019-HR-09-final

"Metaalionen bij een goed functionerende resurfacing daalt over een tijdspannen van 10 jaar"

Dit werd voor het eerst bewezen aan het ANCA Medisch Centrum.

0301-620X.95B10

Wat zijn normale metaalionen waarden in het bloed?

Belangrijke literatuur waar wij ons op baseren in de praktijk

Hoe is de functionele uitkomst op 10 jaar na een resurfacing (BHR)?

De functionele uitkomst is excellent.

GoodClinicalResultBHR

Leven mensen echt langer na een resurfacing operatie?

Er is duidelijk aangetoond dat bij patienten onder 55 jaar die een heupprothese kregen, de mortaliteit lager ligt bij heupresurfacing ten op zichte van de patienten met een Totale Heup prothese.

brooks2019

Waarom krijgen patiënten na hun operatie geen heparine spuitjes?

Indien U geen bloedverdunners neemt voor de ingreep zijn er ook geen zware bloedverdunners nodig na de ingreep. We geven zoals in onderstaand artikel, Asaflow of Cardioasperine.

Indien U wel bloedverdunners neemt, spreken we een specifiek behandelplan met U af op de consultatie.

Minerva-pdf_NL_20_3_28-32

Bron: JAMA Intern Med. 2020;180(3):376-384. doi:10.1001/jamainternmed.2019.6108

10.1001@jamainternmed.2019.6108-2

Heeft Marathon of lange afstand joggen invloed op de heup en spieren?

Neen, er is geen invloed aangetoond.

Heeft Marathon of lange afstand joggen invloed op de slijtage van een resurfacing heupprothese?

Neen, er is geen invloed aangetoond.

 

Is een heup arthroscopie een moeilijke ingreep?

De learning curve, de evolutie die een chrirurg moet ondergaan om de ingreep onder de knie te hebben, toont aan dat dit wel degelijk een veeleisende ingreep is. 

Link: go2020

Is een bilaterale ingreep (beide zijde op dezelfde dag) een veilige ingreep?

Ja, een bilaterale ingreep (zowel Resurfacing als Totale Heup) is een veilige ingreep. 

Het verkort de (totale) revalidatietijd en minimaliseert de mogelijke bijwerkingen van de narcose. Er is namelijk geen tweede narcose noodzakelijk. 

De ingreep moet wel in minder dan 3 uur gebeuren zodat de risico’s op infecties miniem blijven. Enkel gespecialiseerde en ervaren centra kunnen dit aan. 

10.1097@00004623-202011041-00016-2

 

Anca heupkliniek

Enkele jaren geleden werd een handboek uitgegeven, volledig over onze techniek en ervaringen. Geschreven door Dr. De Smet.